top of page

Vi har fått en ny og mer brukervennlig hjemmeside!Ny hjemmeside

Vi har fått god hjelp av Lemen Media til å utvikle en helt ny hjemmeside. Den vil forenkle hverdagen til våre kunder, og gi Hymax en digital identitet vi kan være stolte av. Når vi utviklet en ny hjemmeside, satte vi kundene våre i fokus. Hjemmesiden er derfor svært enkel å navigere rundt, og i tillegg er den dynamisk slik at den er like god på mobil som på PC. Men, dette er kun starten på vår digitale revitalisering, det er mer spennende og nytt innhold fra Hymax i tiden fremover.
Å bli med på reisen med å utvikle Hymax sin nye hjemmeside har vært spennende og lærerikt. De er en bra gjeng med store ambisjoner for fremtiden.

Nicolai Kjøll - daglig leder i Lemen Media

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page